Selamat Datang!


MasjidPro Masjid At-Taqwa Bertam Indah Kepala Batas merupakan satu sistem perisian yang dapat membantu dan memudahkan pengurusan Masjid menjadi lebih mudah dan teratur. Saya selaku pengerusi masjid berharap agar sistem ini dapat dimanfaatkan bersama bagi menjadikan Masjid ini sebagai sebuah institusi masjid yang utama bagi anak kariah

Jadual Kuliah Oktober